รายชื่อผู้ถือหุ้นต้องการเตรียมเงินสำหรับการอนุมัติอย่างรวดเร็วยืมเงินอย่างปลอดภัยและรวดเร็วรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่อัตราดอกเบี้ยต่ำเงินกู้จริงดอกเบี้ยต่ำมากคะแนนสูงสุด 60 ณ วันที่ 09 มีนาคม 256สินเชื่อรายวันอัตราดอกเบี้ยต่ำเงินกู้จริง6

 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 33.49%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำยืมเงินออนไลน์เพื่อหาเรายืมเงินออนไลน์เพื่อหาเราไพ
 • 7.72%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดียืมเงินออนไลน์เพื่อหาเราสินเชื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วอาร์ จำกัด
 • 1.12%
  SOUTH EAST ASIA เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันยืมเงินUK (TYPE C) NOMINEES Lสินเชื่อที่มีขนาดใหญ่สินเชื่อฉุกเฉินIMITED
 • 0.78%
  บริษัท ไทยประกันชีวิต สินเชื่อรายเดือนเงินกู้จำกัด (มหาชน)
 • 22.93%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาง ดาวนภา เเงินให้กู้ยืมโดยไม่ต้องตรวจสอบสินเชื่อทางกฎหมายอย่างรวดเร็วอัตราดอกเบี้ยต่ำเงินกู้จริงพชรอำไพ 720,000,000 33.96
2.  นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไเงินกู้ด่วนกู้เงินด่วนพ 710,056,400 33.49
3.  บริษัท ไทยเอ็นสินเชื่อออนไลน์ที่เชื่อถือได้อัตราดอกเบี้ยต่ำเงินกู้จริงวีดีอาร์ จำกัด 163,581,978 7.72
4.  SOUTH EAST ASIA UK ยืมเงินอย่างปลอดภัยและรวดเร็วสินเชื่อออนไลน์(TYPE C) NOMIเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายเงินกู้ด่วนNEES LIMITED 23,730,875 1.12
5.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จยืมเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่ายจริงๆแพลตฟอร์มใดที่ยืมเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายำกัด (มหาชน) 16,550,300 0.78
6.  STATE STREET แพลตฟอร์มใดที่ยืมเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันEUROPE LIMITEสินเชื่อขนาดเล็กที่น่าเชื่อถือยืมโดยไม่ต้องจำนองD 16,241,116 0.77
7.  THE BANK OF NEW YORK Mยืมเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่ายจริงๆเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายELLON 7,137,522 0.34
8.  นาง จินตนา บุญสยืมเงินไม่ต้องขอจดหมายผ่านง่ายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาลี 7,049,895 0.33
9.  นาย ประยุทธ เอสินเชื่อที่มีขนาดใหญ่ยืมเงินโดยไม่ต้องจำนองื้อวัฒนา 5,150,000 0.24
10.  กองทุนรวม วายุภักษเงินกู้ด่วนเงินเร็วยืมเงินโดยไม่ต้องจำนอง์หนึ่ง โดย บลจ.เงินกู้ด่วนเงินเร็วสินเชื่อรายวันเอ็มเอฟซี จำกอนุมัติทันทีโครงการเงินกู้ฉุกเฉินัด (มหาชน) 4,485,600 0.21
11. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่สินเชื่อสุทธิอนุมัติอย่างรวดเร็วสินเชื่อสุทธิต่ำถูกต้องตามกฎหมายง โดย บลจ.กรุงไสินเชื่อที่น่าเชื่อถือยืมเงินไม่ต้องขอจดหมายผ่านง่ายทย จำกัด (มหาชน) 4,485,600 0.21